Firemná klientela

Montáž klimatizácie

Po fáze poradenstva pri výbere nastáva druhá fáza – samotná profesionálna montáž klimatizácie, tepelných čerpadiel aj vzduchotechniky pre rôzne typy budov a priestorov. Naši skúsení a odborne vyškolení technici zabezpečia správnu inštaláciu klimatizačných jednotiek tak, aby dobre slúžili svojmu účelu čo najdlhší čas. 

Montáž klimatizácie zahŕňa

  • dodanie vybraných klimatizačných jednotiek na miesto montáže a kontrola stavu zariadenia
  • kontrolu energetických zdrojov a odvodných systémov pre klimatizáciu
  • montáž vnútornej klimatizačnej jednotky pomocou konzoly
  • zavedenie medených rúrok s tepelnou izoláciou, komunikačného kábla a odvodu kondenzátu do exteriéru alebo kanalizácie
  • prerazenie alebo prevŕtanie otvoru do obvodového múru na prepojenie vonkajšej klimatizačnej jednotky s vnútornou
  • montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky podľa potreby
  • dopojenie potrubia a komunikácie, čím sa vytvorí uzavretý systém, ktorý sa následne vákuuje
  • tlakovú skúšku a doplnenie potrebného množstva chladiva do systému
  • testovací režim a kontrolu funkčnosti systému
  • zaškolenie zákazníka do základnej obsluhy a pravidiel správneho používania klimatizácie

Montáž vzduchotechniky

Montáž vzduchotechniky realizujeme presne podľa projektov tak, aby boli dodržané všetky stanovené špecifikácie a normované hodnoty, ktoré požadujú zákazníci. Po montáži vzduchotechniky samozrejme otestujeme jej chod v skúšobnej prevádzke. Následne po jej ukončení odovzdávame projekt zákazníkovi so všetkými požadovanými podkladmi a protokolmi. 

Po dokončení montáže nezabúdame ani na to, aby ste mali všetko potrebné v poriadku v prípade reklamácie klimatizačnej jednotky. Preto naši profesionálni montážni pracovníci s klientom vždy spíšu montážny denník, kde je uvedené sériové číslo klimatizácie a meno technika. Tak sa najskôr vyhne tomu, že mu dodávateľ reklamáciu neuzná. 

Vytvorenie konkrétnej cenovej ponuky podľa požiadaviek zákazníka je pre nás samozrejmosťou, keďže cena vždy závisí od viacerých faktorov. Pre lepšiu predstavu si prezrite základné orientačné ceny našich služieb. 

Orientačné ceny základnej montáže monosplitovej klimatizácie do bežných kancelárskych priesotorov a bytov (ceny s DPH)

– prepojonie vnútornej a vonkajšej jednotky, spustenie – 240€

– prepojovacie medené potrubie, komunikácia – 20€ / bm

– konzola pod vonkajšiu jednotku – 35 €

V prípade záujmu o odbornú montáž našich klimatizácií nás neváhajte kontaktovať.