Termovízia

TERMOV√ćZIA stavieb, budov, bytov a domov

Termov√≠zia je meranie termov√≠znou kamerou, ktor√© spońĺahlivo odhal√≠ nedostatky nedeŇ°trukt√≠vnym a¬†bezkontaktn√Ĺm sp√īsobom. Termov√≠zne meranie lokalizuje √ļniky tepla, detekuje tepeln√© mosty na pl√°Ň°ti budovy, dver√°ch, okn√°ch ńći streche, z√°roveŇą spońĺahlivo odhal√≠ poruchy hydroizol√°cie. Kontrola termov√≠znou kamerou pon√ļka pohńĺad na cel√Ĺ objekt ńći stavbu, vyhńĺad√° tak problematick√© ńćasti, skryt√© defekty a miesta s¬†v√Ĺrazn√Ĺmi teplotn√Ĺmi anom√°liami. ¬†

Vńćasn√Ĺm odhalen√≠m kritick√Ĺch miest zabr√°nime v√§ńćŇ°√≠m Ň°kod√°m a dok√°Ňĺeme predch√°dzaŇ• hav√°ri√°m.¬†

TERMOV√ćZIA ELEKTRICK√ĚCH ZARIADEN√ć, STROJOV A KLIMATIZ√ĀCIE‚Äč
Termovízia a termovízne meranie stavieb, bytov a domov

Kedy pouŇĺ√≠vame termov√≠ziu ? vyuŇĺitie termov√≠zie

 • Zistenie stavu objektu pred k√ļpou
 • Pred rekonŇ°trukciou objektu, cielen√© zistenie √ļnikov tepla ńći poruchy
 • Pri dokonńćovan√≠ stavby, kontrola kvality ‚Äď osadenie, utesnenie okien, dver√≠, kvalita tepelnej izol√°cie
 • Pred pl√°novan√Ĺm zateplen√≠m objektu
 • Odhalenie p√īvodu vzniku plesn√≠
 • Vysok√© n√°klady na vykurovanie
 • Kontrola podlahov√©ho ńći stropn√©ho vykurovania
 • Odhalenie miest tepeln√Ĺch str√°t budov
 • Detekcia tepeln√Ĺch mostov
 • Kontrola fotovoltick√Ĺch inŇ°tal√°ci√≠

Termovízia stavieb

Kupujete starŇ°√≠ dom ńći novostavbu ?

Termokamera spońĺahlivo odhal√≠ skryt√© vady, tepeln√© √ļniky, poruchy v¬†hydroizol√°ci√≠, riziko tvorby plesn√≠ ńći lokalizuje tepeln√© mosty. VńŹaka termov√≠zi√≠ si skontrolujete kvalitu stavebn√Ĺch pr√°c, tesnosŇ• dver√≠ ńći okien alebo kvalitu tepelnej izol√°cie eŇ°te pred k√ļpou nehnuteńĺnosti.

RekonŇ°truovali ńći zatepńĺovali ste ?

Skontrolujte si kvalitu odveden√Ĺch pr√°c eŇ°te pred odovzdan√≠m. Termov√≠zia jednoducho a¬†r√Ĺchlo odhal√≠ nedostatky, vy si tak m√īŇĺete n√°rokovaŇ• reklam√°ciu ńći ich odstr√°nenie. Termov√≠zny sn√≠mok, odhal√≠ aj najmenŇ°iu chybu pri pr√°cach a funkńćnosti izol√°cie.

Termovízia a termovízne meranie stavieb
Termovízia a termovízne meranie stavieb

Termov√≠zia je najjednoduchŇ°√≠ a¬†najefekt√≠vnejŇ°√≠ sp√īsob ako zistiŇ• kvalitu stavby ńći nehnuteńĺnosti, z√°roveŇą odhal√≠ nedostatky v¬†zateplen√≠ objektu, netesnosŇ• hydroizol√°cie, lokalizuje miesta vlhnutia ńći tvorbu plesn√≠.

PouŇĺiteńĺnosŇ• termov√≠zneho merania je Ň°irok√° – od rodinn√Ĺch domov, stavby aŇĺ po zloŇĺit√© technol√≥gie v priemysle a energetike. VńŹaka termov√≠zi√≠ je lokaliz√°cia kritick√Ĺch a probl√©mov√Ĺch miest veńĺmi r√Ĺchla a¬†jednoduch√°, odhalen√≠m a skor√Ĺm odstr√°nen√≠m uŇ°etr√≠te finanńćn√© n√°klady na prev√°dzku, energie ńći pr√≠padn√ļ hav√°riu. Termov√≠zne meranie dok√°Ňĺe odhaliŇ• poruchy v¬†rozvodn√Ĺch skriniach ńći rozvodoch elektroinŇ°tal√°ci√≠, identifik√°ciou kritick√Ĺch bodov zabr√°nite vzniku poŇĺiarov ńći Ň°kod√°m na majetku.

Termovízia stavieb

Podmienky pre termovízne meranie budov

 • Z√°kladn√° podmienka termov√≠zie budov je teplotn√Ĺ rozdiel medzi interi√©rom a¬†exteri√©rom. Teplotn√Ĺ rozdiel medzi interi√©rom a¬†exteri√©rom by mal byŇ• minim√°lne 10¬įC po dobu aspoŇą 10 hod√≠n nepretrŇĺite.
 • Pre termov√≠zne meranie je ide√°lne vykurovacie obdobie (okt√≥ber ‚Äď apr√≠l)
 • Meranie zvyńćajne prebieha v¬†skor√Ĺch rann√Ĺch hodin√°ch, pr√≠padne veńćer
 • Na budovu, stavbu alebo¬†fas√°du nesmie pri meran√≠ dopadaŇ• priame slneńćn√© svetlo
 • SneŇĺenie, hmla ńći d√°ŇĺńŹ znemoŇĺŇąuje termov√≠zne meranie
 • Pred termov√≠znym meran√≠m je d√īleŇĺit√© zatvoriŇ• okn√°, dvere, ventil√°ciu a¬†vypn√ļŇ• klimatiz√°ciu
Termovízia a termovízne meranie stavieb

príklady termovíznych meraní

Termovízia a termovízne meranie stavieb, bytov a domov
Termovízia a termovízne meranie stavieb, bytov a domov
Termovízia stavieb, bytov a domov
Termovízia a termovízne meranie stavieb, bytov a domov
Termovízia a termovízne meranie stavieb, bytov a domov
Termovízia a termovízne meranie stavieb, bytov a domov
Termov√≠zia elektrick√Ĺch zariaden√≠, strojov a klimatiz√°cie

Termov√≠zia elektrick√Ĺch zariaden√≠, strojov a klimatiz√°ci√≠

NaŇ°a spolońćnosŇ• sa zameriava na termov√≠zne merania administrat√≠vnych budov, bytov, domov, v√Ĺrobn√Ĺch h√°l, ale aj strojov, klimatiz√°ci√≠ a elektrick√Ĺch zariaden√≠. Spońĺahlivo skontrolujeme kvalitu spojov, rozv√°dzańćov, poistiek, ńći identifikujeme chybu na elektrickom veden√≠ NN a VN.¬†

REGIOCHLAD, s.r.o. pon√ļka optim√°lne rieŇ°enia v oblasti chladenia,¬†klimatiz√°cie, vzduchotechniky¬† pre dom√°cnosti aj firemn√ļ klientelu. Pre¬†dom√°cnosti¬†dod√°vame, montujeme a servisujeme¬†klimatiz√°cie znańćiek:¬†‚ĚĄÔłŹ¬†Gree¬†a ‚ĚĄÔłŹ¬†Sinclair¬†+ vyberte si¬†modely Sinclair 2021. V¬†komerńćnej sf√©re¬†sme¬†dlhorońćn√Ĺ partner spolońćnosti¬†Johnson Controls¬†pre znańćky: ‚ĚĄÔłŹ¬†York¬†a ‚ĚĄÔłŹ¬†Hitachi. Pre klimatiz√°cie znańćky¬†York¬†zabezpeńćujeme¬†pravideln√Ĺ servis a √ļdrŇĺbu,¬†¬†n√°hradn√© diely m√°me skladom. Sledujte naŇ°e novinky v sieti Facebook¬†a na¬†Google Moja Firma, naŇ°e referencie overuje zariadim.sk.¬†SchlańŹte sa s nami!¬†

Klimatiz√°cie Sinclair, Gree, Airwell a Hitachi sme realizovali v nasledovn√Ĺch mest√°ch a obciach