Jarn√Ĺ a Jesenn√Ĺ servis, √ļdrŇĺba a oprava streŇ°n√Ĺch klimatiz√°ci√≠

VńŹaka niekońĺkorońćn√Ĺm sk√ļsenostiam vieme, Ňĺe vŇĺdy na jeseŇą, po ukonńćen√≠ sez√≥ny chladenia, je d√īleŇĺit√© zabezpeńćiŇ• pre klimatizańćn√© zariadenia profesion√°lny jesenn√Ĺ servis – ńćistenie a rev√≠zie, aby sa odhalili pr√≠padn√© technick√© probl√©my.

V pr√≠pade, Ňĺe zariadenie vyuŇĺ√≠vate na vykurovanie alebo prikurovanie, je pre v√°s jesenn√Ĺ servis taktieŇĺ d√īleŇĺit√Ĺ. VŇ°etko budete maŇ• perfektne pripraven√© na sez√≥nu k√ļrenia.

Pre d√°tov√© centr√° je jesenn√Ĺ servis klimatizańćn√Ĺch jednotiek d√īleŇĺit√Ĺ na udrŇĺanie stabilnej nemennej teploty a nepretrŇĺit√©ho ale regulovan√©ho chladenia pońćas cel√©ho roka.

V√°Ň° spońĺahliv√Ĺ partner v oblasti klimatiz√°ci√≠. Profesion√°lne servisn√© sluŇĺby klimatiz√°ci√≠ pre v√°Ň° obchod, reŇ°taur√°ciu, sklad, haly, v√Ĺrobn√© priestory alebo d√°tov√© centr√°.

V√°Ň° partner pre servis streŇ°n√Ĺch klimatiz√°ci√≠

V s√ļńćasnosti najńćastejŇ°√≠m rieŇ°en√≠m pre obchody, sklady, v√Ĺrobn√© priestory, chladiarne, mraziarne, haly ale aj d√°tov√© centr√° s√ļ streŇ°n√© klimatiz√°cie, ktor√© musia maŇ• dostatońćn√ļ kvalitu. Pr√°ve tak√Ĺmi s√ļ vyhńĺad√°van√© klimatizańćn√© zariadenia York ACTIVA Rooftop, ktor√© zaruńćuj√ļ efektivitu aj spońĺahlivosŇ•.

D√īleŇĺit√© je vŇ°ak zabezpeńćiŇ• aj profesion√°lny jesenn√Ĺ servis, aby zariadenia plnili svoju funkciu ńćo najlepŇ°ie a ńćo najdlhŇ°ie.¬†

O bezchybn√ļ prev√°dzku v√°Ň°ho zariadenia sa radi postar√°me. U n√°s s√ļ samozrejmosŇ•ou kompletn√© servisn√© pr√°ce, poradenstvo aj rev√≠zia chodu zariadenia.

Zameriavame sa hlavne na komplexn√© technick√© a servisn√© sluŇĺby, profesion√°lny z√°ruńćn√Ĺ aj poz√°ruńćn√Ĺ servis pre zariadenia York ACTIVA Rooftop, ich opravy a ńćistenie. Ako ofici√°lny dlhorońćn√Ĺ partner spolońćnosti Johnson Controls, vieme zabezpeńćiŇ• a¬†dodaŇ• origin√°lne n√°hradn√© diely do zariadenia York ACTIVA Rooftop .

Okrem servisu modelov znańćky York sme do naŇ°ej ponuky pridali aj profesion√°lny jesenn√Ĺ servis pre modely klimatiz√°ci√≠ znańćky TRANE.

Z√°roveŇą poskytujeme aj servisn√© sluŇĺby pre modely klimatiz√°ci√≠ znańćky Lennox, ako s√ļ vzduchom chladen√© streŇ°n√© jednotky BALTIC‚ĄĘ, FLEXY‚ĄĘ a FLEXY‚ĄĘ EC, streŇ°n√© jednotky s modulom sp√§tn√©ho z√≠skavania tepla – FX, aj vodou chladen√© streŇ°n√© jednotky WSHP – BALTIC‚ĄĘ a FLEXY

Klimatiz√°cie York
TRANE Rooftop
LENNOX

Jesenn√Ĺ servis klimatiz√°cie od n√°s zahŇēŇąa
zoznam nasledovn√Ĺch kontrol

CHLADENIE

 • Kontrola prev. tlakov chladiva
 • Kontrola tesnosti okruhu
 • Kontrola exp. ventilov
 • Kontrola presostatov
 • Kontrola ohrevu oleja
 • Kontrola pr√ļdov√©ho n√°razu pri Ň°tarte
 • Kontrola poistn√Ĺch ventilov
 • Kontrola a vyńćistenie lamiel kondenz√°tora
 • Kontrola a vyńćistenie / dezinfekcia v√Ĺparn√≠ka
 • Kontrola podńĺa z√°kona 286/2009 Z.z.

kontrola systému MaR ( Meranie a regulácia )

 • Kontrola klapiek
 • Kontrola diferenci√≠
 • Kontrola teplotn√Ĺch sn√≠mańćov
 • Kontrola servopohonov

elektronika

 • Kontrola hlavn√©ho vyp√≠nańća
 • Kontrola a dotiahnutie spojov
 • Kontrola istenia
 • Kontola vodińćov
 • Celkov√° kontrola elektroinŇ°tal√°cie
 • VZduchotechnika

  • Kontrola filtrov
  • Kontrola remeŇąov
  • Kontrola v√īle loŇĺ√≠sk
  • Kontrola s√ļosovosti remen√≠c
  • Kontrola klapiek
  • Kontrola ventil√°tora / el.motora

  k√ļrenie

 • Kontrola plynov√©ho potrubia na vstupe
 • Kontrola uzatv√°rac√≠ch ventilov plynu
 • Kontrola ventil√°tora odŇ•ahu spal√≠n
 • Kontrola diferencie
 • Kontrola bezpeńćnostn√Ĺch sn√≠mańćov teploty
 • Kontrola elektr√≥d
 • Kontrola Ň°tartu k√ļrenia
 • Kontrola hor√°kov√Ĺch r√ļr
 • Kontrola √ļniku zemn√©ho plynu
 • ńŹalŇ°ie sluŇĺby

  • Kontrola ventil√°tora kondenz√°tora

  REGIOCHLAD, s.r.o. pon√ļka optim√°lne rieŇ°enia v oblasti chladenia,¬†klimatiz√°cie, vzduchotechniky¬† pre firemn√ļ klientelu.¬†

  V¬†komerńćnej sf√©re¬†sme¬†dlhorońćn√Ĺ partner spolońćnosti¬†Johnson Controls¬†pre znańćky: ‚ĚĄÔłŹ¬†York¬†a ‚ĚĄÔłŹ¬†Hitachi. Star√°me sa o klimatizańćn√ļ techniku pre reŇ°taur√°cie, hotely, fitness centr√°, serverovne a d√°tov√© centr√°, sklady a v√Ĺrobn√© haly,¬† predajne ale aj rezidenńćn√© budovy. Pre klimatiz√°cie znańćky York¬†zabezpeńćujeme¬†pravideln√Ĺ servis a √ļdrŇĺbu,¬†¬†n√°hradn√© diely¬†m√°me skladom.

  Poskytujeme profesion√°lne sluŇĺby v oblasti priemyseln√Ĺch chladiacich zariaden√≠ – servis chladenia, rev√≠zie a z√°konn√© prehliadky chladenia a vzduchotechniky. Potrebujete dońćasn√© chladiace zariadenie ? VyuŇĺite naŇ°u sluŇĺbu pren√°jom chladiacich zariaden√≠ pońćas moderniz√°cie, rekonŇ°trukcie alebo v√Ĺmeny v√°Ň°ho chladiaceho zariadenia.

  Pre¬†dom√°cnosti¬†dod√°vame, montujeme a servisujeme¬†klimatiz√°cie znańćiek:¬†‚ĚĄÔłŹ¬†Gree¬†a ‚ĚĄÔłŹ¬†Sinclair¬†+¬†vyberte si¬†modely Sinclair 2021.¬†

  Sledujte naŇ°e novinky v sieti Facebook¬†a na¬†Google Moja Firma, naŇ°e referencie overuje zariadim.sk.¬†SchlańŹte sa s nami!¬†

  ZAVOLAJTE N√ĀM!

  ALEBO N√ĀM NAP√ć҆TE