Naše služby
Montáž klimatizácie si vyžaduje odborný prístup a dostatočné zručnosti pracovníkov, ktorí ju vykonávajú. Keď sú už jednotlivé klimatizačné jednotky vybrané, zabezpečíme ich dodanie klientovi a následne aj odbornú montáž.