Naše služby
Montáž klimatizácie si vyžaduje odborný prístup a dostatočné zručnosti pracovníkov, ktorí ju vykonávajú. Keď sú už jednotlivé klimatizačné jednotky vybrané, zabezpečíme ich dodanie klientovi a následne aj odbornú montáž.

Dodávka, inštalácia a servis

– rezidenčných (domácich) klimatizačných jednotiek

– komerčných klimatizačných jednotiek

– priemyselných chladičov (kvapaliny)

– vzduchotechniky a odvlhčovania

– gastrochladenia (chladiace a mraziace boxy)

– plynových zariadení (zemný plyn) kategória B f,g,h,

Zákonné prehliadky a revízie chladiacich a klimatizačných systémov

– rezízie na f plyny podľa zákona 286/2009 Z.z., resp. nariadenia EU 517/2014

– revízie vyhradených technických zariadení plynových kat. Ai (nad 25kg) , Bi (od3do 25kg)chladiva

– informatívna termovízia technologických zariadení a izotermických boxov, chladiarní, kontajnerov

Opravárenské práce

– opravy a repas chladiarenských polohermetických kompresorov

– rekonštrukcie chladiacích systémov

– generálne opravy transportných chladiacich a mraziacich kontajnerov

24 hodinový HOTLINE

– zmluvný zákazníci – pohotovostná služba 24 hod/365dní , nástup na práce v skrátenej dobe,

– nezmluvyný zákazníci – len nahlasovanie porúch

Prenájom klimatizačných a odvlhčovacích jednotiek

– klimatizovanie stanov a mobilných predajní , stánkov počas sezónneho predaja (aj vykurovanie) jednotky do 15kw  chladiaceho výkonu.

Meranie a regulácia

– systémy MaR od spoločnosti Johnson Control´s Int. spol. s r.o.