Termovízia

Termovízia elektrických zariadení, strojov a klimatizácie

je kvalitný nástroj na odhalenie poruchy a únikov tepla na elektroinštalácií a technických zariadeniach technických zariadení ako sú motory , ohrevné telesá , rozvádzače , klimatizačné zariadenia a iné technické prvky. Pri všetkých týchto spotrebičoch pri poruche vzniká buď trenie alebo zvýšená povrchová teplota.

Do termovízie elektroinštalácie patrí:

  • Termovízia elektrických rozvádzačov
  • Termovízia Motorov
  • Termovízia elektrických vedení NN
  • Termovízia elektrických vedení VN
  • Termovízia elektrických rozvádzačov
  • Termovízia transformátorov
  • Termovízia ističov , poistiek a istiacich prvkov