REKUPERÁCIA

K zníženie energetickej náročnosti budovy patrí aj ekonomické vetranie.

Rekuperáciou tepla dokážeme získať resp. ušetriť až 80%  tepla.

Už v dnešnej dobe projektatnti projektujú rekuperačné jednotky do projektov rodinných domov. Je to spôsobené tým, že domy, ktoré sa stavajú musia povinne splniť pomerne vysokú energetickú triedu.

Preto na trh prišli malé  rekuperačné jednotky, ktoré sú tieto parametre schoné splniť a zároveň zabezpečiť komfort obyvateľom nehnuteľností.

Zvolená správna technológia kúrenie,rekuperácia,chladenie Vás pri zriaďovacích nákladoch výde viac avšak návratnosť za predpokladu celoročnej prevádzky je od 5 rokov.